Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

8 września 2023 po raz drugi młodzi adepci sztuki pożarnictwa z terenu powiatu kamiennogórskiego skorzystali z zaproszenia Komendanta Powiatowego PSP i wzięli udział w Pikniku MDP na zakończenie wakacji.

Czytaj więcej: II Piknik MDP

od lewej klęczą: Antoni Jaksoń, Gracek Kołodziej, Mateusz Kwiecień, Michelle Baranowska, Dawid Kwiecień, Michał Krzyżak, Ignacy Cierpikowski. Stoją od lewej opiekun Bartek Łukasik, prezes gminna ZOSP Natalia Jaworek, Nadia Cebula (dowódca drużyny) oraz Amelka Olszak.

W dniu 4 czerwca 2023 w Lubawce odbyły się Powiatowe Zawody MDP w CTiF. Były to pierwsze powiatowe zmagania młodzieżówek od pandemii koronawirusa. Poprzednie zmagania odbyły się w 2017 roku w Chełmsku Śląskim. Opiekunem pisarzowickiej drużyny był druh Bartek Łukasik

Czytaj więcej: Zawody MDP w CTiF - Lubawka 2023 - zdjęcia, video

Podkategorie

Działania MDP Pisarzowice

Obóz Sportowo-Szkoleniowy w ośrodku Strażak nad jeziorem Turawskim MDP w Turawie w 2017 roku

Obóz sportowo-pożarniczy Turawa 2018

Obóz w Turawie 2019

Obóz Sportowo-Szkoleniowy w ośrodku Strażak nad jeziorem Turawskim MDP w Turawie w 2020 roku. 

Członkowie OSP poprzez swoje działania pragną zainicjować współpracę dzieci swojej miejscowości jak i gminy na rzecz dobra wspólnego, jakim niewątpliwie jest wiedza o tym jak bezpiecznie dla siebie ratować zdrowie i życie człowieka. Prowadzone warsztaty z zasad bezpiecznego udzielania pomocy będą skierowane do dzieci w wieku do 6 lat należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz dzieci w przedszkolu w Pisarzowicach. Dzięki szkoleniom uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpiecznego dla siebie ratowania ludzkiego życia i mienia - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty będą podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to zajęcia, które przeprowadzi ratownik medyczny oraz strażak ochotnik. Zakres tematyczny szkoleń z ratownictwa dotyczyć będzie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych wypadkach wynikających z życia codziennego np. zranienia, złamania, krwotoki, oparzenia, opieka nad poszkodowanym do przyjazdu karetki. Zakres tematyczny szkoleń z zakresu pożarnictwa będzie dotyczyć:
zwijania i rozwijania węży, musztra, jak dzwonić na telefony alarmowe oraz przygotowanie do zawodów i pokazów.
Cześć 2 warsztatów to przedstawienie nabytych umiejętności podczas wyjazdów, imprez, zawodów. Drużyny poprzez zdobytą wiedzę i naukę oraz poprzez zakupiony sprzęt i ubiór będą mogli godnie nas reprezentować podczas zawodów, imprez na terenie Gminy Kamienna Góra i poza gminą.

turawa

Obóz strażacki MDP w Turawie w 2024 roku