Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Już 16 października 2018 zapraszamy wszystkich do Szkoły w Pisarzowicach na bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Start godzina 12:00. Koordynator w Pisarzowicach - druh Bartłomiej Łukasik.

Czytaj więcej: Bijemy rekord

Międzynarodowe przepisy prawne

Brakuje jednoznacznej wykładni normatywnej wyjaśniającej, czy do użycia AED potrzebne są specjalistyczne szkolenia. Wszystko zależy od przepisów prawnych w danym kraju.
W niektórych wymaga się specjalnych szkoleń, w innych - panuje pogląd, że nowoczesne AED to urządzenie bardzo proste w obsłudze, w dodatku głosowo prowadzące ratownika przez cały algorytm reanimacji, dlatego też powinno być dostępne dla każdego świadka zdarzenia. Ratujący objęci są ochroną prawną przed następstwami błędów popełnionych przy reanimacji.

Polskie normy prawne

Według polskich norm, każda osoba może kupić i zainstalować AED, brakuje jednak jednoznacznych przepisów prawnych wyjaśniających, komu przysługuje prawo do użycia AED.

Opinia pomysłodawców projektu „Ratuj z sercem”

Naszym zdaniem, podstawowe przeszkolenie w przeprowadzaniu reanimacji z użyciem AED jest wręcz wskazane i powinno być prowadzone powszechnie. Nie wyobrażamy sobie ukarania osoby, która w dobrej wierze i po podstawowym przeszkoleniu BLS-AED podjęła próbę reanimowania poszkodowanego. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas dane o stosowaniu AED pomogą
w wypracowaniu jednoznacznej opinii prawnej.

Obopólna korzyść

W naszej opinii właściciele AED winni być wspomagani przez Regionalne Służby Ratunkowe
(w tym głównie Pogotowie Ratunkowe) w zakresie szkoleń. Z kolei dyspozytorzy pogotowia powinni znać lokalizacje poszczególnych AED - może to pomóc w akcjach ratunkowych. Ponadto, bieżące rejestrowanie, gdzie i z jakim skutkiem wykorzystano AED, pozwala uzyskać cenne dane medyczne, służące poprawie stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludności w Polsce.

Dlatego zawsze zgłaszaj zdarzenie i wynik prowadzonej przez Twój zespół reanimacji!

http://www.ratujzsercem.pl/Defibrylacja/AED/Ktomo%C5%BCeu%C5%BCy%C4%87AED.aspx 

AED to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii.

Pełna nazwa urządzenia AED to automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator).

Czytaj więcej: Co to jest?