Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

woj. dolnośląskie - pow. kamiennogórski
Ostrzeżenia meteorologiczne:
 
Burze z gradem
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 90% 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 15/2018
Ważne: 
Od: 2018-08-24 11:00:00 
Do: 2018-08-24 21:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk
Czas wydania: 2018-08-24 06:59:00
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
 
Najsilniejsze burze występować będą po południu oraz wieczorem w pasie rozciągającym się od Śląska, Opolszczyzny i Małopolski przez Mazowsze po Mazury i Podlasie. Głównym zagrożeniem z nimi związanym będą silne porywy wiatru (do 90 km/h) oraz intensywne opady deszczu (do 15-25 mm/h).
Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym związana z niżem z ośrodkiem nad środkową Szwecją. Front ten poprzedzony jest kilkoma (2-3) liniami zbieżności. Przed frontem, z południowego zachodu, napływać będzie ciepła i wilgotna zwrotnikowa masa powietrza, która wypierana będzie przez napływające z zachodu chłodniejsze i suchsze powietrze polarne morskie.

Najsilniejszych burz spodziewamy się w obszarze `2`, gdzie prognozowane są najwyższe zasoby energii konwekcji (CAPE miejscami do 2500 J/kg) oraz wilgoci w słupie powietrza (TPW do 40 mm), wspierane przez lokalne linie zbieżności. Najbardziej wyraźna z nich przebiegać będą od Górnego Śląska przez wschodnią część Ziemi Łódzkiej i Mazowsze po Mazury i Suwalszczyznę. Pomimo występowania suchych warstw powietrza w dolnej troposferze (wysoki poziom LCL) głęboka konwekcja rozwijać się będzie lokalnie już od godzin porannych, ale najsilniejsze burze powstaną po południu i wieczorem. Stromy pionowy gradient temperatury (0,7°C/100 m) będzie sprzyjał szybkiemu budowaniu się komórek burzowych, które z początkowej formy izolowanej łączyć będą się mogły w układy wielokomórkowe (burzowe i opadowe). Najlepsze warunki kinematyczne prognozowane są na północy wyznaczonego obszaru (ścinanie w warstwie 0-6 km do 10-15 m/s) gdzie nie można wykluczyć powstania liniowego układu burzowego, lecz zorganizowana konwekcja powstawać będzie mogła również w centrum i na południu kraju. Burze przemieszczać się będą równolegle do linii zbieżności, z południowego zachodu na północny wschód, przez co nie można wykluczyć powstania zjawiska training storms (burze na tym samym obszarze postępujące po sobie), lecz z uwagi na dobry przepływ powietrza, a tym samym szybkie przemieszczanie się burz, prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo intensywnych opadów deszczu jest ograniczone - możliwe są opady o natężeniu 15-25 mm/h, a w przypadku kumulacji dobowe sumy mogą przekroczyć 40 mm (włącznie z opadami nie związanymi z burzami). Suche warstwy powietrza w dolnej troposferze sprzyjać będą występowaniu prądów zstępujących oraz silnych porywów wiatru - do 90 km/h. Wilgotne warstwy w środkowej troposferze oraz duża niestabilność powietrza na tych poziomach sprzyjać będą występowaniu gradu, którego średnica miejscami może osiągać do 2-4 cm. 

Na zachód od strefy `2` przebiegać będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która powoli przemieszczać się będzie na wschód. W strefie tej rozwijać się będzie głęboka konwekcja, która wyrażona będzie przez przelotne opady deszczu, w które miejscami wbudowane będą komórki burzowe. Dobre warunki kinematyczne sprzyjać będą tworzeniu się dobrze zorganizowanych układów wielokomórkowych. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, miejscami do 10-20 mm/h oraz silne porywy wiatru, do 70-80 km/h.
Czas opracowania: 2018-08-24 06:08
Michał Ogrodnik
Kategoria: