Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Sołtys Pisarzowic oraz Rada Sołecka zapraszają na Zebranie Wiejskie w dniu 30.08.2018 (czwartek) na godzinę 17:00.

Tematem zebrania będzie uchwalenie budżetu sołeckiego na rok 2018.

30 sierpnia 2018
godzina 17:00
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Pisarzowicach.

Wśród proponowanych zadań znalazł się zapis o przekazaniu na rzecz OSP Pisarzowice 4 200 zł na zakup hełmów do jednostki. 

Kategoria: