Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

AED

W dniu 15 czerwca 2018 nasza jednostka wzbogaciła o nowy sprzęt. Z Funduszu Sprawiedliwości gmina Kamienna Góra zakupiła sprzęt medyczny. Do nas trafił Automatyczny Elektryczny Defibrylator (AED).

Na chwilę obecną sprzęt jest już w jednostce. Posiadamy również sprzęt treningowy. Po zapoznaniu się ratowników z nowym nabytkiem oraz treningiem na sprzęcie treningowym AED zostanie zamontowany na wozie bojowym. Remiza ma być też docelowo oznaczona znaczkiem ogólnodostępnego sprzętu ratującego życie.


Gmina Kamienna Góra pozyskała pieniądze na zakup dwóch defibrylatorów, jednego parawanu i jednej torby PSP R1. Więcej o Funduszu

 

Co to jest AED?

AED to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii.

Pełna nazwa urządzenia AED to automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator).

Kiedy zachodzi potrzeba użycia AED?

Defibrylator AED należy użyć w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Pacjent z NZK doznaje ciężkiego zaburzenia rytmu pracy serca z wystąpieniem migotania komór, co prowadzi do sytuacji, w której serce przestaje pompować krew. Jedyną szansą na przywrócenie właściwej pracy serca jest defibrylacja, która potocznie rzecz ujmując działa jak reset serca.

Jak rozpoznać pacjenta z NZK?

Brak oddechu jest najpewniejszym objawem wskazującym na Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Jeżeli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to że nastąpiło zatrzymanie krążenia. A to znaczy, że należy działać tak szybko, jak to możliwe: rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, poprosić innych świadków zdarzenia o kontakt z pogotowiem oraz przyniesienie defibrylatora AED.
Uwaga! Ważnie jest aby włączyć do akcji ratowniczej AED. Użycie AED jest w 100% bezpieczne. Wstrząs defibrylacyjny nie zostanie załadowany, jeżeli u pacjenta nie wystąpi rytm do defibrylacji.

Jak sprawdzić czy pacjent oddycha?

Użyj trzech zmysłów: wzroku, słuchu i czucia. Pochyl się nad głową chorego i kierując wzrok na jego klatkę piersiową. Słuchaj oddechu, obserwuj czy unosi się klatka piersiowa, wyczuj dłonią ruchy klatki piersiowej. Zasada brzmi: nie widzę, nie słyszę, nie czuję = reanimuję i informuję pogotowie.

Jak działa AED?

AED jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod (piktogramy wskazują dokładne miejsce przyklejenia elektrod). W momencie włączenia AED zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować. W ten sposób AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji. Po przyklejeniu elektrod odbywa się analiza rytmu pracy serca pacjenta i na jej podstawie AED podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia defibrylacji lub jej braku. W każdej z sytuacji AED wyda komendę głosową informującą użytkownika o kolejnych, koniecznych do przeprowadzenia czynnościach.

Jak długo trzeba reanimować pacjenta?

Odpowiedź jest prosta. Do czasu pojawienia się profesjonalnego personelu medycznego.

Kategoria: