Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

W zimę ŚNIEG leży wszędzie... także na Twoim dachu.

Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. 

Czytaj więcej: Śnieg na dachach

Nowy nabytek Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Pisarzowicach. Profesjonalna perkusja została zakupiona do prowadzenia warsztatów nauki gry na tym instrumencie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Czytaj więcej: Perkusja w CBK

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/162/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok,

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych

Czytaj więcej: Konkurs ofert NGO na 2017