Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Nowy nabytek Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Pisarzowicach. Profesjonalna perkusja została zakupiona do prowadzenia warsztatów nauki gry na tym instrumencie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Czytaj więcej: Perkusja w CBK

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/162/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok,

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych

Czytaj więcej: Konkurs ofert NGO na 2017

Gmina Kamienna Góra, za pośrednictwem Aglomeracji Wałbrzyskiej, pozyskała europejskie środki na inwestycję "Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola i stołówki szkolnej".
Zakończone w minionym roku zadanie kosztowało łącznie 2.083.000,00 złotych, z czego kwotę 1.118.082,10 złotych otrzymano z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pozostałą część wydatków poniosła gmina.

Czytaj więcej: Koniec projektu za 2 mln w Pisarzowicach

Kolejną dobrą wiadomość na nadchodzący weekend przygotowała dla Państwa Stacja Narciarska CZARNÓW. W sobotę 14 stycznia otwarta będzie Trasa WIDOKOWA o długości 700m, położona w środkowej części ośrodka.

Czytaj więcej: Widokowa od soboty