Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2021

21 października 2021 roku silny wiatr zaczął wiać na terenie powiatu kamiennogórskiego. Prawie wszystkie jednostki OSP były związane w działaniach od godziny 12 do 14.

Na szczęście rejon działania OSP Pisarzowice bardzo nie ucierpiał. Druhowie wyjechali do powalonego drzewa zagradzającego wjazd do jednej z posesji w Pisarzowicach oraz do powalonego drzewa na sieć energetyczną w Szarocinie.

Kategoria: