Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2021

- Zostaliście powołani aby ratować życie nie patrząc na kolor skóry, wyznanie czy poglądy – tymi słowami zwrócił się do kończących kurs podstawowy st. bryg. mgr inż. Sławomir Graczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.


Kurs podstawowy dla strażaków ochotników trwa 126 godzin. Dla ochotników oznaczało to spotkania w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 3 września do 9 października.
W kursie uczestniczyło 35 członków OSP z terenu powiatu kamiennogórskiego i karkonoskiego. Wszyscy zdali praktyczne zajęcia w komorze dymowej i mogli przystąpić do egzaminu teoretycznego i później praktycznego na placu straży w Kamiennej Górze. Po ocenie wiedzy i umiejętności wszyscy kurs zaliczyli.
Jako nowość odbyły się szkolenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych którzy mają skończony 17 rok życia. Cztery osoby podeszły do kursu i go zaliczyły. Na akcje będą mogli wyjeżdżać jednak dopiero po ukończeniu 18 lat.


Po kursie jednostka OSP Pisarzowice zbogaciła się o dwóch druhów, którzy zasilą szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej. Wśród druhów witamy: Cana Guzel i Marcela Krzyżaka.

Kategoria: