Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

W dniu 19 lipca 2018 radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas XLIX Sesji przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018".

Czytaj więcej: 30 000 zł

Na wniosek sołtysa Pisarzowic nasza jednostka podlewała nowe boisko w Pisarzowicach w dniu 5 lipca 2018.

Aktualizacja: kolejne podlewanie - 7 lipca, 9 lipca, 17 lipca, 23 lipca, 25 lipca, 29 lipca, 31 lipca.

Czytaj więcej: Podlewamy boisko