Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Do 50% kosztów związanych z wymianą sposobu ogrzewania otrzymać będą mogli właściciele prywatnych lokali oraz najemcy mieszkań komunalnych w Kamiennej Górze. Jest to efekt realizowanych od dłuższego czasu działań zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji.

O tym, że taki program jest opracowywany wielokrotnie informował ostatnio burmistrz Krzysztof Świątek. Na wczorajszej (27 września) sesji rada miasta przyjęła regulamin udzielenia częściowego dofinansowania w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Środki na sfinansowanie dotacji na wymianę ogrzewania pochodzić będą z budżetu Miasta oraz pożyczki otrzymanej przez kamiennogórski samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie starać będą mogły się osoby, które zdecydują się wymienić w nieruchomości  dotychczasowe ogrzewanie zasilane paliwem stałym lub biomasą na przyjazne środowisku źródła ciepła - kotły gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, odnawialne źródła energii (OZE): kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

Dofinansowanie będzie przydzielane w wysokości do 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania - 20 000,00 zł brutto dla domu jednorodzinnego oraz 14 000,00 zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie przysługiwać będzie również dla budowy kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny.

Środki przyznane zostaną na zakończone zadanie. Do refundacji, kwalifikować będą się koszty udokumentowane, poniesione po 1 stycznia 2017 r.  Zakupione urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać certyfikaty zgodności CE.

Termin naboru wniosków, regulamin oraz formularz wniosku ogłoszony będzie na stronie internetowej miasta www.kamiennagora.pl oraz przekazany kamiennogórskim mediom pod koniec października.

Kategoria: