Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 24
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie dopływów Odry 
Ważność: od 2017-07-24 18:00:00 do 2017-07-25 18:00:00
Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Tempo wzrostów będzie zależało od natężenia opadów. Prognozuje się wzrosty od 20 do 50 cm, lokalnie możliwe wyższe. Na rzekach, szczególnie górskich i podgórskich, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-07-24 14:45:00
Synoptyk: Kinga Strońska 
Kategoria: