Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

 

Zasady przeprowadzania i oceny musztry opracowane dla zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP i OSP.

1. Zasady przeprowadzania i oceny musztry stanowią jednakowy w treści tekst - załącznik do regulaminu MDP 1/2010 i OSP 1/2011.

2. Po ustaleniu przez organizatora, że w zawodach rozgrywana jest konkurencja musztry udział startujących w zawodach drużyn w konkurencji musztry jest obligatoryjny.

3. Konkurencję musztry ocenia dwu osobowy zespół sędziowski.

4. Musztrę należy przeprowadzać na podłożu równym, pozwalającym na prawidłową ocenę.

5. Drużyna ćwicząca musztrę liczy 9 osób wraz z dowódcą.

6. Członkowie drużyny podczas ćwiczenia musztry występują w oznakowaniu funkcji.

7. Przed ćwiczeniem ocenianym dowódca doprowadza drużynę na miejsce ćwiczenia. Po dojściu na miejsca wydaje następujące komendy: - „w lewo ZWROT” - „BACZNOŚĆ” - „RÓWNAJ W PRAWO” - „na prawo PATRZ” Następnie składa przewodniczącemu zespołu sędziowskiego meldunek o gotowości do wykonania przez drużynę ćwiczenia musztry. Po złożeniu meldunku wydaje następujące komendy: - „BACZNOŚĆ” - „SPOCZNIJ” - „w tył – ROZEJŚĆ SIĘ” 2

8. Podstawowe OCENIANE ĆWICZENIE to wydawane z pamięci i wykonywane przez członków drużyny następujące komendy: - „drużyna w szeregu – ZBIÓRKA” - „SPOCZNIJ” - „BACZNOŚĆ” - „równaj – W PRAWO” - „BACZNOŚĆ” - „SPOCZNIJ” - „kolejno – ODLICZ” - „w prawo – ZWROT” - „w tył – ZWROT” (przez lewe ramię) - „w lewo – ZWROT” - „w tył – ZWROT” (przez lewe ramię) - „do dwóch – ODLICZ” - „w dwójki w prawo ZWROT”. Dowódca stojąc na czele drużyny wydaje komendę: - „za mną MARSZ”. Po tej komendzie kończy się ocenianie ćwiczenia. Przed ćwiczeniem drużyna otrzymuje 20 pkt. dodatnich. Suma punktów podlega sędziowskiemu pomniejszaniu odpowiednio za: - błędnie wydaną komendę – 2 pkt. - błędne wykonanie komendy – za każdy przypadek i każdego ćwiczącego 1pkt. Na zakończenie ćwiczenia dowódca prowadzi drużynę przed pozorowaną trybuną (przewodniczący zespołu sędziowskiego). Przemarsz częściowo wykonywany jest krokiem defiladowym zgodnie z wydawanymi komendami: - „drużyna – BACZNOŚĆ” (dowódca odwraca głowę przez lewe ramię) - „na prawo – PATRZ” (dowódca salutuje). Kiedy cała drużyna przejdzie 5 kroków za odbierającego defiladę sędziego dowódca przestaje salutować i wydaje komendę: - „BACZNOŚĆ” (dowódca odwraca głowę przez lewe ramię) - „SPOCZNIJ”.

Loading...

Kategoria: