Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Budowa remizy

Gmina Kamienna Góra w dniu 28 czerwca 20222, wybrała najkorzystniejszą ofertę na zadanie „Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy Kamienna Góra (2 zadania)”. W ramach tego zadania powstać ma nowa remiza w Pisarzowicach.

Najkorzystniejsza oferta, w oparciu o przyjęte przez Zamawiającego kryteria oceny ofert, dla zadania 1 oraz zadania 2 została złożona przez: Konsorcjum Firm: Centrum Obsługi Pojazdów s.c. Sławomira Kubacka, Arkadiusz Kubacki, NIP 614-160-74-28, ul. Szymrychowska 45b, 58-420 Lubawka Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki w spadku, NIP 614-000-09-77, ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka.

więcej o przetargu:

Gmina dołożyła

Dwie oferty

Przetarg na remizę

Platforma zakupowa

Jest dofinansowanie

Remiza z Polskiego Ładu

Kategoria: