Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

AED

20 kwietnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Burmistrz Miasta Ewa Kocemba podpisała umowę o dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla Gminy Lubawka na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonymi oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości gmina złożyła na sprzęt i wyposażenie dla strażaków ochotników z wszystkich sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawka. Ostatecznie dotacja w wysokości 75.834,00 zł została przyznana z rekomendacją dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim na zakup średniego zestawu hydraulicznego,
2. Ochotniczych Straży Pożarnych w Opawie i Miszkowicach na zakup defibrylatora,

Dzięki dotacji strażacy niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków zostaną wyposażeni w nowoczesny sprzęt.

źródło: http://powiatowa.info/z-urzedow/18213-dotacja-dla-osp 

Kategoria: