Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Niniejszym zawiadamiam, że na dzień 27 sierpnia 2016r (sobota) na godz 14:00 zwołuje się zebranie wiejskie mieszkańców Pisarzowic.

Tematem zebrania będzie: 
1. Zatwierdzenie funduszu soleckiego na rok 2017.

Zebranie odbędzie się w Domu Kultury , proszę o przybycie. 
Sołtys Jan Łepski 
Sołectwo Pisarzowice

Już w najbliższą sobotę Zlot Krasnali w Gorzeszowie. Dlatego zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na warsztaty. Podobnie jak w roku ubiegłym wspólnie stworzymy zabawne stroje.

Warsztaty odbędą się w CBK Pisarzowice 27 i 28 lipca od 14 do 17:00