Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Pisarzowice, to po wiekach reaktywowana parafia w połączeniu z Raszowem i Rędzinami. Pierwsza społeczność katolicka została w Pisarzowicach zorganizowana w 1305 r.  Wieś wzmiankowana w kościelnych zapisach w 1305 r. nosiła miano Villa Scriptori, Scriptoris villa, a z czasem pod wpływem niemieckich osadników przyjęło się tłumaczenie na język dla nich zrozumiały i tak utrwaliła się nazwa: Schreiberdorf, Schreibendorf. Przez językowe tłumaczenie w 1945 r. pojawił się Pisarzów, Pisarzowa i w 1946 Pisarzowice. Miejscowość obejmuje 1361 ha powierzchni, przez co należy do kilku największych wsi w tym regionie. Prawie tysiąc mieszkańców osiągnęły Pisarzowice w 1840 r. Nieco mniej, ok. 900 osób notowano w I połowie XX wieku. Po czasowym zachwianiu, spowodowanym migracją ludności, doszły do wyżej podanej liczby w latach 60-tych, a w 1988 r. notowano już tutaj 922 osoby.

Czytaj więcej: Parafia Pisarzowice