Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

W Granowicach (powiat jaworski) odbył się Przegląd Kronik OSP Województwa Dolnośląskiego. Wśród wystawionych dokumentów znalazła się kronika założona w 2021 roku w Chełmsku Śląskim. W komisji konkursowej zasiadł kronikarz OSP Pisarzowice.

Wojewódzki konkurs został zorganizowany najprawdopodobniej po raz pierwszy. Do tej pory w konkursach ogólnopolskich brały udział 3-4 kroniki z terenu województwa. Tym większe było zdziwienie Komisji, kiedy do konkursu stanęło 11 kronik w ponad 30 tomach.
Komisja obradowała w czwartek w składzie: Justyna Szablewska (przewodnicząca, doktorant Nauk Historycznych Uniwersytety Wrocławskiego), Jan Grygorcewicz (kronikarz, twórca Izby Pamięci OSP Granowice) i Piotr Jaksoń (kronikarz OSP Pisarzowice). W pracach komisji czynny udział brał prezes wojewódzki ZOSP RP Tomasz Stanowski. W pierwszym przeglądzie jury uznało, że najważniejszym celem oceny będzie wskazania celu i sposobu dalszego doskonalenia warsztatu kronikarskiego. Wyłoniono: 3 kroniki wzorowe, 1 kronikę wyróżniającą, 2 kroniki poprawne oraz 7 kronik do dalszego doskonalenia.
Kronikę OSP Chełmsko Śląskie prowadzą druhny: Kinga Cieślak, Klaudia Piekarczyk i Wiktoria Borys.
Kronika OSP Pisarzowice wraz z fotoalbumami – Strażacka Brać, MDP gminy Kamienna Góra 2022 – została wystawiano w przeglądzie, jednak ze względu na pracę kronikarza Piotra Jaksonia w pracach Komisji Konkursowej nie była oceniana.
Kronikarze biorący udział w pracach komisji od lat wystawiają swoje kroniki w przeglądach ogólnopolskich zdobywając uznanie i ocenę Kronik Wzorowych i Wyróżniających.
Prezes wojewódzki ZOSP RP Tomasz Stanowski zapowiedział utworzenie komisji historycznej.

Kroniki będzie można oglądać podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Jeleniej Górze 26 maja 2023.

Kategoria: