Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2020

Radny Bartek Łukasik w imieniu Zarządu OSP Pisarzowice złożył formalny wniosek dotyczący remontu i wymiany dachu remizy OSP Pisarzowice.

Dach jest w bardzo złym stanie. Krokwie są spróchniałe. Eternitowy dach przecieka. Remont, który był robiony aby wstawić nowego MANa wykonywali strażacy. Remont polegał głównie na zabezpieczeniu boksu.

Wójt Patryk Straus przekazał radnym podczas Sesji Rady Gminy, że już polecił aby merytoryczny pracownik ocenił stan dachu. W trakcie dyskusji wójt przypomniał, że w tym budynku kiedyś była owczarnia. Budynek posiada dwie ściany nośne. Jedna jest drewniana. Inwestycja jest bardzo duża i zapewne będzie bardzo kosztowna.

Inwestycja na budynku użyteczności publicznej nie może być dofinansowana z środków WFOŚ na usuwanie azbestu.

Należy się zastanowić czy wymiana samego dachu wystarczy do zabezpieczenia mienia. Trzeba rozpatrzyć czy nie będzie konieczności wymiany też ścian. Wójt kilkukrotnie przypomniał, że jest to duża inwestycja. Radny z Pisarzowic Jan Łepski pytał czy lepiej jednak wybudować nową remizę. Niestety na razie brakuje na to finansów.

Wniosek został skierowany do pracy w Komisjach Rady.


 

Kategoria: