Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

16 lutego 1964 roku odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Członkowie podjęli bardzo ambitny plan na 1964 rok. Oprócz szkoleń zaproponowano utworzenie drużyn OSP w Rędzinach i Czarnowie.

Czytaj więcej: 1964 – plany OSP