Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

Po godzinie 10:00, 14 czerwca 2018 (czwartek), nasza jednostka zadysponowana została do gaszenia pożaru Bazyliki w Krzeszowie.

Na szczęście to były ćwiczenia

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na poddaszu bazyliki, elementy działań antyterrorystycznych w postaci pościgu za przestępcą oraz udzielenie pomocy i przetransportowanie wąskimi schodami osoby rannej ze strychu bazyliki.

Nasza jednostka wezwana została w drugim rzucie jako dodatkowe siły i środki.

Po dotarciu do reduty, miejsca koncentracji sił, jednostka OSP Pisarzowice otrzymała zadanie budowy zasilania od wysokowydajnej pompy zlokalizowanej przy starej cegielni liniami W-110 oraz zbudowania dwóch linii zasilania ciężkiego wozu z OSP Ptaszków liniami W-75. W dalszej kolejności dowództwo postanowiło ominąć pojazd i poprowadzić zasilanie bezpośrednio pod bazylikę. Z tego wariantu jednak się wycofano.

Po osiągnięciu zamierzonego celu ćwiczeń jednostki z terenu powiatu rozjechały się do swoich remiz. W ćwiczeniach Bazylika 2018 uczestniczyło większość jednostek OSP z okolicy oraz JRG Kamienna Góra i Wałbrzych.

Informacja KP PSP Kamienna Góra:

14 czerwca 2018r. w Krzeszowie, przeprowadzone zostały ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze pod kryptonimem „BAZYLIKA 2018” w zakresie organizacji akcji ratowniczo – gaśniczej związanej z pożarem obiektów sakralnych.

Tematem ćwiczeń była organizacja punktu przyjęcia sił i środków powyżej kompanii, dostarczania wody do celów przeciwpożarowych i organizacji terenu akcji dla działań w trybie taktycznym.

Ćwiczenia miały na celu m.in.: sprawdzenie „Planu Ratowniczego Powiatu”, sprawdzenie obowiązujących procedur alarmowania i dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, sprawdzenie mobilności oraz możliwości taktyczno – technicznych poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas pożaru wielkogabarytowego obiektu sakralnego.

Informacja Policja Kamienna Góra:

Kamiennogórscy policjanci 14 czerwca br. wspólnie z innymi służbami przeprowadzili ćwiczenia dowódczo - sztabowe pod kryptonimem „Bazylika 2018”. Działania te zostały zorganizowane na terenie gminy Kamiennej Góry w miejscowości Krzeszów, gdzie według założenia doszło do podpalenia obiektu sakralnego, a sprawca zabarykadował się w jednym z pomieszczeń bazyliki. Głównym celem ćwiczeń było wypracowanie metod i form współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze uczestniczyli w zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ćwiczeniach dowódczo – sztabowych pod kryptonimem „Bazylika 2018”. Policjanci wraz z innymi służbami jak Państwowa Straż Pożarna z Kamiennej Góry, Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kamiennogórskiego, Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili działania ratunkowe na terenie bazyliki w Krzeszowie. Ćwiczenia rozpoczęły się od powiadomienia, że w bazylice w Krzeszowie doszło do podpalenia. Do akacji ruszyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z powiatu kamiennogórskiego. Na miejsce wysłane zostały również patrole policyjne. Kolejny etap scenariusza działań zakładał, iż funkcjonariusze policji ustalili, że n/n mężczyzna, podpalił drewniane elementy i ukrył się na terenie obiektu. Mężczyzna, został odnaleziony w podziemiach bazyliki i za pomocą środków przymusu bezpośredniego został obezwładniony i przewieziony do PDOZ KPP Kamienna Góra. Mężczyzna w trakcie zatrzymania przyznał się iż zostawił „niespodziankę” w bazylice. Na miejsce zadysponowana została Grupa Minersko Pirotechniczna Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, która przeszukała budynek i odnalazła kanister z benzyną oraz zapałki. Głównym celem działań „Bazylika 2018” było sprawdzenie gotowości i ocena działania wszystkich służb do działań na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej oraz doskonalenie procedur współpracy różnych służb w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.Informacja RTI24.pl:
W czwartek służby z całego powiatu kamiennogórskiego odbyły doroczne ćwiczenia. Tym razem miejscem ich działania było opactwo w Krzeszowie. W akcji brały udział powiatowe jednostki PSP, OSP, policja oraz pogotowie ratunkowe, do których dołączył wóz-drabina z Wałbrzycha. – Scenariusz zakładał podpalenie strychu, pościg antyterrorystyczny oraz pomoc poszkodowanemu w akcji strażakowi – wyjaśnia Jacek Trybuła, rzecznik opactwa. Całą akcją zarządzał komendant PSP w Kamiennej Górze Sławomir Graczyk. Uczestnicy oglądający ćwiczenia, podziwiali współpracę jednostek. – Jest to dla nas bardzo ważne, opactwo jest specyficznym miejscem, w którym występuje wiele utrudnień podczas tego typu dynamicznych zmagań – dodaje rzecznik. Rozprzestrzeniony pożar w takim miejscu jest niemalże niemożliwy do ugaszenia, jedyną opcją ratunku jest zareagowanie na czas i zdławienie pożaru w zarodku. Na szczęście zespół pocysterski w Krzeszowie ma jeden z najnowocześniejszych systemów przeciwpożarowych, składający się z setek czujek i czujników. Ćwiczenia były kolejnym etapem pracy nad bezpieczeństwem turystów, pielgrzymów, całej obsługi obiektu, ale także ochrony tego jakże wyjątkowego zabytku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w tym roku mienie 105. rocznica pożaru wieży bazyliki. W październiku 1913 roku nieostrożność podczas prac remontowych doprowadziła do zniszczenia hełmu północnej wieży. Udało się go odbudować dopiero po ponad dekadzie.

Kategoria: