Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

 Kurs podstawowy

8 kwietnia 2018 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny po kursie podstawowym strażaków ochotników.

W kursie brało udział troje członków OSP Pisarzowice – Sandra Nowak, Paweł Orszulak i Zbigniew Minicki.

Egzamin składał się z kilku części. Kilka dni wcześniej kursanci musieli w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przejść komorę dymową. W niedzielę, 8 kwietnia, odbył się test teoretyczne po zaliczeniu którego sprawdzona została wiedza praktyczna z zakresu pierwszej pomocy, a także wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu straży. Na koniec kursancie działali w ramach scenek przygotowanych przez prowadzących. 

Druhowie z naszej jednostki zdali egzamin za pierwszym podejściem i tym samym zasilili Jednostkę Operacyjno-Techniczną w Pisarzowicach.

Kurs podstawowy

Według programu szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP trwa 126 godzin dydaktycznych (w tym egzamin 6 godzin).
Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:
1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
5. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Kategoria: