Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

21 sierpnia 2018 nasza jednostka zadysponowana została na teren jednej z posesji w Pisarzowicach. Mieszkańcy zgłaszali problem z owadami.

Działania naszych druhów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze Owady zbudowały swoje gniazda w puszkach elektrycznych stąd też po użyciu specjalnego preparatu owady zaczęły wychodzić z gniazdek.


Błonkoskrzydłe, błonkówki (Hymenoptera) – rząd owadów obejmujący ponad 125 tys. opisanych gatunków występujących na całym świecie, z wyjątkiem rejonów polarnych. Najwięcej gatunków spotyka się w krajach tropikalnych. Do błonkówek należą m.in. pszczoły, osy, mrówki, pilarzowate, gąsieniczniki, bleskotki i trzpiennikowate.
Błonkoskrzydłe uważane są za rząd owadów o największym znaczeniu dla gospodarki człowieka: wiele z nich odgrywa dużą rolę w zapylaniu roślin, inne to pasożyty owadów szkodliwych, będące naturalnym regulatorem ich liczebności.
informacja wikipedia.pl

 

Kategoria: