Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

15 sierpnia 2018 nasza jednostka prowadziła działania na terenie Krzeszowa gdzie odbywały się uroczystości związane z Wielkim Odpustem Krzeszowskim.

Siedmiu strażaków-ochotników z naszej jednostki stanowiło połowę strażackiego zabezpieczenia. Do zadań strażaków należało zabezpieczenie skrzyżowań i parkingów oraz współpraca z policjantami.


informacja czadrow.pl

W teologii katolickiej odpust oznacza pojęcie darowania przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan. Pojęcie odpustu ściśle związane jest z pojęciami dotyczącymi prawa rządzenia w Kościele i związanym z tym „prawem kluczy” oraz z wiarą w wymianę darów pomiędzy żyjącymi i umarłymi, tzn. obcowanie świętych. W przeciwieństwie do sakramentów, które są łaską i wprowadzają w stan łaski uświęcającej, a także są niezależne od zasług, odpusty są skutkiem zadośćuczynienia.

Jak co roku o godz. 12:00 w Bazylice NMP w Krzeszowie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, będąca główną sumą odpustową, która jest najważniejszym punktem obchodów Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie procesja z Obrazem Łaskawej Pani przeszła po Placu Klasztornym.
Uroczystościom przewodniczył J.E. Ks. Bpa prof. Andrzej Siemieniewski – Biskup Pomocniczy z Wrocławia.

W uroczystościach uczestniczył również m.in. ks. bp Stanisław Dowlaszewicz, który był rozchwytywany do zdjęć. Na co dzień pełni funkcję biskupa pomocniczego w diecezji Santa Cruz die la Sierra w Boliwii.

Tuż po sumie odpustowej bardzo licznie przybyli pielgrzymi mogli również uczestniczyć w koncercie pieśni patriotycznych “Ku czci Niepodległej”, który przybrał formę wspólnego śpiewu. Na tę okoliczność krzeszowskie sanktuarium przygotowało specjalny śpiewnik.

Dla ciekawych tradycyjnie już czekali regionalni twórcy, którzy prezentowali swoje wyroby.


informacja powiatowa.info


informacja: opactwo.eu

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w uroczystościach odpustowych ku czci Maryi Wniebowziętej w pocysterskim sanktuarium maryjnym w Krzeszowie. Sumie odpustowej przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy wrocławski. Przy ołtarzy stanęli również biskup senior Marian Buczek ze wschodniej Ukrainy oraz biskup Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii, pochodzący z nieodległej Kamiennej Góry.

Każdego roku odpust krzeszowski gromadzi tłumy wiernych i pielgrzymów, którzy za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej wypraszają potrzebne łaski. Na uroczystości przybywają wierni nie tylko z diecezji legnickiej, ale i z całego Dolnego Śląska, również z wielu stron Polski i z zagranicy, zwłaszcza z sąsiednich Czech i Niemiec.

Na wspólne świętowanie przybyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych oraz kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobcy). Na krzeszowski odpust wędrowali również pątnicy, którzy dwa dni wcześniej wyruszyli z Jeleniej Góry, a przewodził im ks. Mariusz Majewski.

W homilii wygłoszonej podczas sumy odpustowej bp Siemieniewski skupił się na słowie „zwycięstwo”. – To słowo występuje w wielu odsłonach. Dziś trzeba sobie uświadomić, że źródłem prawdziwego zwycięstwa jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Jego zwycięstwo jest udzielane ludziom w Kościele. Jako pierwsza z ludzi doświadczyła tego Maryja, wzięta do nieba z ciałem i duszą – mówił w homilii bp Siemieniewski.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił przyniesione przez wiernych bukiety ziół i kwiatów, po czym z bazyliki wyruszyła procesja z ikoną Matki Bożej Łaskawej.

Po wspólnej modlitwie kustosz ks. Marian Kopko zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych wraz z Zespołem Artystycznym Żołnierzy Rezerwy Rota ze Złotoryi.

Warto dodać, że uroczystości odpustowe w Krzeszowie rozpoczęły się już w poniedziałek 13 sierpnia od tradycyjnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej prowadzącej po 33 stacjach Kalwarii Krzeszowskiej.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się w Bazylice Wniebowzięcia NMP o godz. 10. Całość trwała ok. 4,5 godziny. Uczestnicy nabożeństwa przyjechali z różnych stron diecezji legnickiej, min. z Krzeszowa, Kamiennej Góry czy Lubawki ale też Wałbrzycha, czy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Podczas nabożeństwa uczestnicy mieli możliwość wejścia do Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Wieczernika oraz Pretorium Piłata, które na co dzień nie są dostępne dla pielgrzymów.

Natomiast we wtorek wieczorem kustosz ks. Marian Kopko powitał w drzwiach bazyliki pieszych pielgrzymów z Jeleniej Góry. Następnie wszyscy uczestniczyli w nocnej procesji z ikoną Matki Bożej Łaskawej wiodącej po dróżkach Kalwarii. Podczas tego nabożeństwa około 400 osób rozważało tajemnice różańca świętego, śpiewając pieśni maryjne. Natomiast o północy odprawiona została pasterka maryjna.

Warto też dodać, że uroczystości odpustowej w Krzeszowie towarzyszył festyn rękodzieła, podczas którego wolontariusze Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska zbierali datki na funkcjonowanie tej ważnej placówki wspierającej dzieci nieuleczalnie chore oraz ich rodziny.

ks. Waldemar Wesołowski / diecezja.legnicka.pl

Więcej na stronie Radia Plus Legnica


 

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2018 roku

Kategoria: