Druh Adam Ryczko przeprowadził kolejne szkolenie w przedszkolu w Pisarzowicach w dniu 18.09.2019. 

Dzieci uczyły się musztry, zwijania węży oraz jak trzeba zachować się kiedy wybuchnie pożar.