Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Naucz mnie, a nauczę innych

Projekt edukacyjny pt. "Naucz mnie, a nauczę innych", którego głównym celem jest realizacja szkoleń i kampanii informacyjnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy, otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 42 tyś zł.

Pieniądze na realizację projektu zdobyła jednostka OSP Pisarzowice w ramach ogólnopolskiej akcji grantowej PZU „Pomoc ma moc". Za pozyskane środki OSP planuje zakup ważnego nie tylko w tym projekcie wyposażenia: 6 defibrylatorów szkoleniowych AED, 4 defibrylatory AED do gminnych szkół, 2 zestawy manekinów dorosły-dziecko-niemowlę do ćwiczeń, 3 deski ortopedyczne dla dzieci oraz 1 dla dorosłych, naklejki edukacyjne na schody do wszystkich szkół. W ramach projektu druhowie planują również realizację filmu instruktażowego, który prezentowany będzie przez młodzież we wszystkich placówkach naszej gminy! Projekt ma trwać 12 miesięcy i rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Projekt realizowany będzie we współpracy z gminą Kamienna Góra, KP PSP Kamienna Góra, wszystkimi jednostkami OSP, MDP oraz placówkami oświatowymi na terenie naszej gminy.