Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Naucz mnie, a nauczę innych

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej dotyczącej bezpieczeństwa wśród młodzieży
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej dotyczącej bezpieczeństwa wśród młodzieży z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra.

Chcemy pozyskać 42 414 zł
Odbędą się szkolenia dla wszystkich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy, które przeprowadzi ratownik medyczny w okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r. Zakres tematyczny szkoleń dotyczyć będzie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych wypadkach wynikających z życia codziennego np. zranienia, złamania, krwotoki, oparzenia, opieka nad poszkodowanym do przyjazdu karetki. Nabyta w pierwszym komponencie projektu wiedza posłuży członkom MDP do organizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych we wszystkich placówkach oświatowych działających na terenie gminy Kamienna Góra (4 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, w których uczy się łącznie ponad 800 dzieci).

Link do projektu:   https://pomoctomoc.pzu.pl/node/588 
Aby poprzeć inicjatywę wystarczy wejść na stronę i kliknąć w serduszko :)