Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) – komórka organizacyjna jednostki Ochotniczej straży pożarnej, która jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd organizacji, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Dolną granicę wieku wyznacza statut danej OSP.

Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.

Sport Pożarniczy – dyscyplina sportu uprawiana przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak również członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurencje sportu pożarniczego rozgrywane są indywidualnie, jak również drużynowo. Od 1981 roku w Polsce odbywają się oficjalne Mistrzostwa Polski w tej konkurencji. Odbywają się także oficjalne Mistrzostwa Świata i Europy. Wcześniej bo od 1973 roku dyscyplina ta została wprowadzona do Międzynarodowych Zawodów Straży Pożarnych CTIF (nazywanych również Olimpiadą Pożarniczą), gdzie zawody odbywają się w cyklu 4-letnim.

W 1989 roku w Warszawie na stadionie Gwardii odbywały się IX Międzynarodowe Zawody Straży Pożarnych, w tym zawody w Sporcie Pożarniczym(niefortunnie nazwane przez redaktora w Dzienniku Telewizyjnym - Mistrzostwami Świata

Zawody powiatowe MDP powiatu kamiennogórskiego:
15.10.2017
Godzina 12:00
Stadion w Chełmsku Śląskim