Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

MDP

Podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pisarzowice w dniu 12 września 2017 mieszkańcy przyjęli budżet na 2018 rok.

Wśród zapowiedzianych zakupów znalazł się punkt dotyczący zakupu hydronetek dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W przyszłym roku młodzież otrzyma nowy sprzęt. Na ten cel sołectwo przeznaczyło 1500 złotych.

Sołtysowi oraz mieszkańcom serdecznie dziękujemy. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany do szkolenia kolejnych pokoleń.

Kategoria: