Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Gmina Kamienna Góra, za pośrednictwem Aglomeracji Wałbrzyskiej, pozyskała europejskie środki na inwestycję "Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola i stołówki szkolnej".
Zakończone w minionym roku zadanie kosztowało łącznie 2.083.000,00 złotych, z czego kwotę 1.118.082,10 złotych otrzymano z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pozostałą część wydatków poniosła gmina.

W Pisarzowicach mieszkańcy od dawna marzyli o przedszkolu z prawdziwego zdarzenia. Dlatego gmina zdecydowała się wnioskować o unijne środki na rozbudowę zespołu szkół o dodatkowe pomieszczenia.

Duże potrzeby
Gmina ma ustawowy obowiązek realizacji zadania, jakim jest prowadzenie publicznego przedszkola. Od 1 września 2015 roku musi zapewnić miejsce w takiej placówce każdemu 4-letniemu dziecku, a od 1 września 2017 roku również każdemu 3-latkowi. Do tej pory gmina Kamienna Góra dysponowała profesjonalnym przedszkolem w Krzeszowie, które z racji odległości nie obsługiwało rejonu Pisarzowic. W Pisarzowicach istniały dwa oddziały „zerówkowe” przy zespole szkół. Mogły one przyjąć nie więcej jak 35 dzieci. Oddziały przedszkolne borykały się jednak z licznymi problemami lokalowymi i sanitarnymi. Brakowało m.in. dostosowanych dla maluchów toalet. Ze względu na brak możliwości zapewnienia właściwej opieki, zajęcia w „zerówce” mogły trwać nie więcej jak 5 godzin dziennie.

Chętnych nie zabraknie
Tymczasem urzędnicy oszacowali, że przez najbliższe 10 lat popyt w gminie na miejsca w przedszkolach będzie rósł.
– Prowadzimy politykę przyciągania nowych mieszkańców m.in. poprzez udostępnianie do sprzedaży atrakcyjnych działek pod budownictwo jednorodzinne – mówi wójt Patryk Straus – To przekłada się na wzrost liczby mieszkańców i gwarancję zainteresowania przedszkolem w kolejnych latach.
W 2015 roku w gminie Kamienna Góra potrzebnych było już około 100 miejsc dla przedszkolaków.

Wystąpili o środki
Urzędnicy zdecydowali, że za pośrednictwem Aglomeracji Wałbrzyskiej wystąpią o środki na rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola (dodatkowe 48 miejsc) i stołówki szkolnej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek został rozpatrzony pomyślnie. Jeszcze w 2014 roku ruszyły pierwsze procedury związane z organizacją przedsięwzięcia. Gmina ogłosiła przetarg, w którym wyłoniła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania. Złożyła ją firma AD-BUD z Dębrznika. Prace budowlane zakończyły się z ostatnim dniem czerwca 2016 roku. Kosztowały łącznie 2 050 000 zł. Nadzór techniczny, który prowadziła firma OWAN ze Starego Dworu kosztował 30.000 zł. Pozostałą część pieniędzy pozyskanych w ramach projektu (3.000 zł) gmina wydała na tablicę informacyjną, która stanie przy przedszkolu w Pisarzowicach, a także na promocję tej inwestycji.

Nowe i piękne
Prace budowlane realizowane w ramach projektu polegały na rozbudowie istniejącego kompleksu budynków zespołu szkół w Pisarzowicach. Powstały dzięki temu zupełnie nowy budynek przedszkola i stołówki, funkcjonalnie połączony ze szkołą. Podzielono go na dwie odrębne części. Jedną stanowi dwuoddziałowe przedszkole z niezależnym wejście, funkcjonujące na dwóch kondygnacjach (parter i I piętro), a drugą stołówka szkolna z przyległym zapleczem kuchni cateringowej, biblioteką i pomieszczeniami sanitarnymi. Nowy budynek i szkołę łączy przejście przez korytarz szkolnej sali sportowej.
Nowo wybudowany obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cała infrastruktura i wyposażenie budynku są tak skonstruowane, by służyły również osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami. Przed wejściem do przedszkola wkrótce pojawi się także podjazd dla wózków. Na pierwsze piętro osoby poruszające się na wózkach dostaną się za pomocą akumulatorowego schodołazu.
Przed budynkiem powstał piękny plac zabaw, również wybudowany w ramach projektu.

Rodzice szczęśliwi
Z nowego przedszkola cieszą się nie tylko najmłodsi, ale także ich rodzice. Wielu mogło wrócić do pracy, bo w końcu mają gdzie bezpiecznie zostawić swoje pociechy. Te zaś mogą się uczyć razem z rówieśnikami. Ich edukacją zajmują się wykwalifikowane nauczycielki, zatrudnione w ZSP w Pisarzowicach.
– Obecnie do naszego pięknego nowego przedszkola uczęszcza 42 maluchów – mówi Anna Zapolska, dyrektor ZSP w Pisarzowicach.
Na chętnych czeka jeszcze 6 wolnych miejsc.
– Długo czekaliśmy, ale opłacało się. Dzieci są w przedszkolu szczęśliwe i zadowolone – mówi Marcelina Niezgoda, mama 5-letniej Mai, która uczy się w nowo wybudowanym przedszkolu.

informacja prasowa UG Kamienna Góra

Kategoria: