Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

ZOSP RP przygotował program do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za 2017 rok. 

Program do pobrania tutaj

WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212

W celu szczegółowym: OSP PISARZOWICE, 58-424 Pisarzowice 158

Program do pobrania tutaj

Kategoria: