Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Jednostka OSP z Kaczorowa decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 15 grudnia 2017 włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Druhom z gminy Bolków serdecznie gratulujemy.

W 2017 roku decyzją Komendanta Głównego PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączono 80 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i cztery Wojskowej Straże Pożarne. W grudniu do KSRG włączono 44 jednostki OSP i 2 jednostki wojskowe. 

Kategoria: