Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Prezentujemy spis dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych przebiegających przez teren naszej gminy. W zestawieniu znajdują się numery dróg. 

Za przygotowanie zestawienia dziękujemy panu Patrykowi Teleszowi z Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Na terenie Gminy Kamienna Góra znajduje się droga w zarządzie GDDKiA- droga krajowa nr.5 – na terenie naszej gminy przebiega przez sołectwo Przedwojów do granicy z Gminą Lubawka oraz przez Ptaszków oraz Dębrznik do granicy z Gminą Marciszów.
Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu można zgłaszać pod numerami telefonu: 74 841 03 65 wew. 15 oraz 602 593 794.

Droga Wojewódzka 367 od Ogorzelca przez Leszczyniec, Szarocin do granicy gminy w kierunku Wałbrzycha ( Ptaszków/ Borówno- Stacja Pieprzyk)
Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu można zgłaszać pod numerami telefonu: 71 39 17 196 oraz 609 990 969.

Poniżej drogi powiatowe:
3461 D KRZESZÓW- GRZĘDY- DO GRANICY GMINY KAMIENNA GÓRA
3468 D KAMIENNA GÓRA- KRZESZÓW -OD SKRZYŻOWANIA Z UL.KRZESZOWSKĄ DO MOSTU UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 1
3468 D KRZESZÓW- KOCHANÓW- OD UL. ULICY BENEDYKTYŃSKIEJ DO GRANICY GMINY KAMIENNA GÓRA
3367 D KOCHANÓW (W KIERUNKU GRZĄD)- DO GRANICY GMINY KAMIENNA GÓRA
3462 D KRZESZÓW- CHEŁMSKO ŚL.- DO GRANICY GMINY KAMIENNA GÓRA W OLSZYNACH (OD SKRZYŻOWANIA Z UL. OPATA BERNARDA ROSY)
3463 D KRZESZÓW- LIPIENICA- DO GRANICY GMINY KAMIENNA GÓRA
3476 D KRZESZÓW- (DO PENSJONATU „BETLEJEM”- OD SKLEPU GS)
3477 D CZADRÓW- KRZESZÓW- „DOLNYM” CZADROWEM+ UL. CYSTERSKA KRZESZÓW
3478 D GORZESZÓW- DOBROMYŚL
3476 D PRZEDWOJÓW- OD STRONY KRZESZOWA PRZEZ CAŁĄ WIEŚ
3475 D JANISZÓW (OD UL. ASNYKA KAMIENNA GÓRA- PRZEZ JANISZÓW DO GRANICY GMINY KAMIENNA GÓRA)
3474 D RASZÓW DO KOŃCA WSI- OD SKRZYŻOWANIA Z DW 367
3474 D OD SKRZYŻOWANIA Z DW 367 W KIERUNKU MISZKOWIC DO GRANICY GMINY KAMIENNA GÓRA
3467 D PISARZOWICE- RĘDZINY (KIERUNEK WIEŚCISZOWICE)
3484 D SZAROCIN- PRZEZ WIEŚ (GÓRNA CZĘŚĆ)
3485 D SZAROCIN- PRZEZ WIEŚ
3486 D PISARZOWICE- CZARNÓW (KOŁO CMENTARZA)
3486 D LESZCZYNIEC- OD SKRZYŻOWANIE Z DW 367 DO KOŃCA WSI (KOŁO OŚRODKA ZDROWIA DO WAPIENNIKA)
3473 D DĘBRZNIK W KIER. MARCISZOWA- OD UL. POLNEJ DO KOŃCA DĘBRZNIKA
3464 D OD GRANICY MIASTA KAMIENNA GÓRA W KIERUNKU JACZKOWA

Sprawy związane z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg utrzymywanych przez Powiat Kamiennogórski  można zgłaszać pod numerem telefonu: 790 380 715

Reszta dróg na terenie Gminy są drogami gminnymi oraz wewnętrznymi pod zarządem Wójta Gminy Kamienna Góra. Sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych można zgłaszać pod numerem telefonu: 75 610 63 74

Sprawy związane z zimowym i letnim utrzymaniem pozostałych, nie wymienionych powyżej dróg na terenie Miasta Kamienna Góra, których władającym jest Gmina Miejska Kamienna Góra, można zgłaszać pod numerem telefonu: 511 177 494.


Wykaz dróg utrzymywanych przez Powiat Kamiennogórski na terenie miasta Kamienna Góra

  

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

3487 D

ul. Katowicka

2.

3488 D

ul. S. Okrzei

3.

ul. Spacerowa

4.

Al. Wojska Polskiego

5.

ul. Broniewskiego

(odcinek łączący ul. Spacerową z Al. Wojska Polskiego)

6.

3489 D

ul. L. Waryńskiego

7.

3490 D

ul. T. Kościuszki

8.

3476 D

ul. S. Staszica

9.

3476 D

ul. Wiejska

10.

3468 D

ul. Krzeszowska


Sprawy związane z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg utrzymywanych przez Powiat Kamiennogórski  można zgłaszać pod numerem telefonu: 790 380 715  

Wykaz dróg utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, Rejon Wałbrzych na terenie miasta Kamienna Góra

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

5a

ul. Jeleniogórska

2.

5

ul. Bohaterów Getta

3.

5

ul. Wałbrzyska (od skrzyżowania z ul. Legnicką i Katowicką do ul. Boh. Getta)

4.

5

ul. Legnicka

 

Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu można zgłaszać pod numerami telefonu: 74 841 03 65 wewn. 15 oraz 602 593 794.

 

Wykaz dróg utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu na terenie miasta Kamienna Góra

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

367

ul. Wałbrzyska (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Katowicką i Legnicką)

Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu można zgłaszać pod numerami telefonu: 71 39 17 196 oraz609 990 969.

Kategoria: