Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

W dniu 19 grudnia br. w ramach działań prewencyjnych ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok” w Zespole Szkół w Pisarzowicach odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa. W klasach gimnazjalnych podczas spotkania na wstępie zajęć przedstawiono rolę i zadania policjanta, omówiono pracę poszczególnych wydziałów w policji oraz przedstawiono rolę dzielnicowego.

W ramach prelekcji omówiono omówiono tematykę dotyczącą przemocy w internecie i przeciwdziałaniu agresji fizycznej, psychicznej oraz przemocy rówieśniczej wraz z omówieniem o konsekwencji prawnych. Podczas prelekcji poruszono tematy dotyczące cyber przemocy oraz prawnych aspektów korzystania z telefonów komórkowych i internetu, ograniczenia negatywnych zachowań, tj. agresja nieletnich, ograniczenia zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Kategoria: