Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Komendant główny PSP podpisał porozumienie z dyrektorem GDDKiA o współpracy obu jednostek. Czy to początek ujednolicania systemu i sytuacje gdzie nie wiadomo kto ma posprzątać plamę oleju to już przeszłość? 

15 grudnia 2017 roku w siedzibie Komendy Głównej PSP, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga podpisali porozumienie, którego celem jest standaryzacja zasad współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach porozumienia zostaną ujednolicone procedury postępowania podczas zdarzeń na drogach. Państwowa Straż Pożarna będzie przekazywać GDDKiA dane o zdarzeniach drogowych zaistniałych na drogach krajowych oraz informacje o przewidywanym czasie trwania akcji ratowniczej. Natomiast, GDDKiA zobowiązała się m.in. do informowania PSP o wprowadzanych ograniczeniach w ruchu lub zamykaniu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz trasach wyznaczonych objazdów.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem bieżąca współpraca PSP z GDDKiA będzie obejmować także współdziałanie w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym symulacji akcji (ćwiczeń) ratunkowych związanych z występującymi zdarzeniami drogowymi.

Opracowanie: Marta Wawiórko, Wydział Prewencji Społecznej

o sprzątaniu plam oleju, a także o zamkniętych drogach pisaliśmy m.in.:

http://strazpisarzowice.pl/2017/709-miejscowe-zagrozenie-jest-sprawca 

http://strazpisarzowice.pl/2017/431-plama-na-dw367 
http://strazpisarzowice.pl/inne-informacje/368-dalej-zamkniety-pas 
http://strazpisarzowice.pl/inne-informacje/366-zwezenie-na-dw367 

http://strazpisarzowice.pl/inne-informacje/718-i-kto-to-posprzata 

Kategoria: