Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Patryk Straus, wójt gminy Kamienna Góra, podjął decyzję o powołaniu stałej gminnej komisji ds. szacowania szkód i strat w mieniu. Jednocześnie wójt zachęca do rejestracji w systemie SISMS, gdzie wysyłane są ostrzeżenia i powiadomienia o lokalnych zagrożeniach. 

Informacja wójta gminy Kamienna Góra:

Nawalne deszcze, gradobicie, orkan Ksawery i Grzegorz. Ten rok nie oszczędza naszej gminy i jej mieszkańców. Mnogość tego typu zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych spowodowała, że podjąłem decyzję o powołaniu stałej gminnej komisji ds. szacowania szkód i strat w mieniu (Zarządzenie Wójta Nr 55/2017 z 30.10.2017 r.). W jej skład wchodzi łącznie 7 osób z 2 osobami posiadającymi uprawnienia do sporządzania kosztorysów. Ze względu na rozległość terytorialną gminy stworzona została możliwość pracy komisji w 2 grupach jednocześnie, aby przyspieszyć jej pracę, czyli szacowanie strat i tworzenie niezbędnej dokumentacji.
W tym roku komisja pracowała kilkukrotnie w terenie, w wyniku czego większość osób poszkodowanych otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa.
W sytuacjach kryzysowych bezcenna jest szybka informacja. W związku z powyższym po raz kolejny zachęcam do skorzystania z mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania mieszkańców o lokalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach SISMS. System jest bezpłatny, za wyjątkiem wysłania pierwszego smsa aktywującego usługę (cena wg operatora). Aktywacja nie zajmie Państwu więcej niż minutę.

 

Kategoria: