Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Z danych statystycznych wynika, że blisko 38% ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Niestety jak wiemy wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta również zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niezwykle istotnym zagadnieniem w tym zakresie jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych. Dlatego też Dolnośląscy policjanci z dużym zaangażowaniem włączyli się w działania informacyjno-edukacyjne pn. ,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy na drogach.

Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, tym razem tych najmniej chronionych, przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”. Działania te skierowane zostały głównie do osób pieszych, jako do grupy uczestników ruchu najbardziej narażonej na utratę życia i zdrowia podczas różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Celem akcji jest przede wszystkim przypominanie i uświadamianie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma zachęcić do korzystania z elementów odblaskowych jednocześnie tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg również w obszarze zabudowanym. W akcji istotne są wszelkie formy prowadzonych działań profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Należy pamiętać też, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji, bo przecież nie chroni zderzak, maska samochodu ani poduszka powietrzna.

Jak pokazują policyjne statystyki najczęstszymi przyczynami potrąceń śmiertelnych z winy kierujących jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze a także nieudzielenie pierwszeństwa. Analogicznie porównując zdarzenia powstałe z winy pieszych przyczynami są m.in. nieostrożne wejście przed nadjeżdżający pojazd oraz przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Właśnie pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie na czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych są to zachowania, które mogą i niejednokrotnie prowadzą bardzo często do śmierci pieszego. Ten stan rzeczy nakłada na Policję w coraz większym stopniu potrzebę podejmowania zdecydowanych i wielokierunkowych działań zmierzających do podniesienia poziomu dyscypliny oraz kultury wśród uczestników ruchu drogowego na styku pojazd-pieszy.

Akcja pn. ,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM’’ ma właśnie na celu dążenie do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez dotarcie do jak największej ilości osób, będących, na co dzień jego uczestnikami, poruszających się właśnie pieszo, rowerem lub motorowerem i ich edukację w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy, który ma na sobie ubranie w stonowanych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie „odblaski”, staje się widoczna nawet z odległości ponad 150 metrów. Wspomniane dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Ma to szczególnie znaczenie jesienią i zimą, kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, a piesi na drogach stają się słabo widoczni. Prawdopodobieństwo ich potrącenia przez nadjeżdżający pojazd wzrasta wtedy wielokrotnie. PAMIĘTAJMY, że często bycie bezpiecznym oznacza być widocznym.

Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie m.in. zawieszek, opasek, kamizelek bądź toreb na zakupy z elementami odblaskowymi, zwiększają znacznie szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj. z przodu i z tyłu.

Mając na uwadze powyższe policjanci przypominają, że obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym wszedł w życie z dniem 31 sierpnia 2014 roku i od tego czasu za brak elementu odblaskowego grozi mandat karny do 100 złotych. Nie jednak mandat jest istotą sprawy tyko własne bezpieczeństwo. Jak przecież wszyscy wiemy koszty elementów odblaskowych są kosztami znikomymi i nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej ich nabycie przez przeciętnego użytkownika dróg. Natomiast straty w postaci utraty życia lub zdrowia, leczenia, nie licząc strat tych materialnych są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania.

asp. szt. Wojciech Jabłoński
Źródło: Wydział Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu
asp. szt. Tomasz Słuszniak

 

Kategoria: