Urząd Gminy w Kamiennej Górze ogłosił przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy w roku 2018. 

Termin składania ofert upływa dnia 26.10.2017 roku o godzinie 09:50

Ważne informacje:
1. Powierzchnia gminy Kamienna Góra – 15817,7326 ha
2. Liczba osób zamieszkujących na terenie gminy Kamienna Góra – 9080 osób
wg stanu na dzień 30.06.2016 r., na podstawie informacji z Ewidencji Ludności
Urzędu Gminy Kamienna Góra;
- w tym stali mieszkańcy – 8952 osób
- czasowi mieszkańcy – 99 osób
3. Liczba nieruchomości jednorodzinnych – ok. 1773
Liczba nieruchomości wielolokalowych – ok. 72

Liczba obiektów użyteczności publicznej i innych:
a) przychodnie – 2 (Krzeszów, Leszczyniec) + 1 punkt lekarski w Pisarzowicach
b) szkoły i przedszkola – 5 (Krzeszów, Ptaszków, Szarocin, Pisarzowice)
c) obiekty kulturalne – 3 (Centrum Biblioteczno – Kulturalne Gminy Kamienna
Góra w Pisarzowicach, Gorzeszowie i Krzeszowie)
d) świetlice – 13 (Czadrów, Przedwojów, Szarocin, Dębrznik, Janiszów, Jawiszów,
Leszczyniec, Ogorzelec, Raszów, Krzeszówek, Kochanów, Ptaszków, Olszyny)
e) szatnie sportowe – 3 (Czadrów, Pisarzowice, Krzeszów)
f) boiska sportowe – 4 (Pisarzowice, Przedwojów, Krzeszów, Lipienica)
g) cmentarze komunalne – 2 (Leszczyniec, Pisarzowice), parafialne - 5
(Krzeszów, Leszczyniec, Rędziny, Krzeszówek, Kochanów)
h) parkingi – 1 (Krzeszów)
i) przystanki PKS – 47
j) place zabaw – 18 (Ptaszków, Ptaszków (siłownia zewnętrzna), Leszczyniec,
Szarocin, Ogorzelec, Pisarzowice, Kochanów, Janiszów, Dobromyśl, Olszyny,
Jawiszów, Czadrów, Przedwojów, Dębrznik, Raszów, Lipienica, Rędziny,
Krzeszów)
k) wiaty skandynawskie – 2 (Krzeszów, Czarnów)

Długość dróg przebiegających przez gminę Kamienna Góra:
- drogi gminne (w tym drogi gruntowe) – ok. 78,0 km
- drogi powiatowe – ok. 79,0 km
- drogi wojewódzkie – ok. 15,0 km
- drogi krajowe – ok. 6,0 km

Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Kamienna Góra w roku 2016 na podstawie przedłożonych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – 2305,1 Mg 

treść przetargu - kliknij