Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Jak informuje Urząd Gminy Kamienna Góra woda w Raszowie jest już zdatna do picia.

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że po wykonanym badaniu próbki wody w laboratorium (na mikrobiologię), skład wody dostarczonej do wodociągu publicznego w Raszowie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Kategoria: