Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

W imieniu Wojewody Dolnośląskiego informujemy, że na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. System dostępny jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne RSO to prosty w obsłudze program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Pobranie aplikacji RSO możliwe jest za pośrednictwem:

- strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu- https://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz - w zakładce „do pobrania”;

- sklepu dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego – „Google Play”, „Apple App Store”, „Windows Phone Store”.

Przedmiotowa aplikacja umożliwia m.in.:

- przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;

- przegląd informacji o stanach wód w rzekach w całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy;

- dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej RSO.

Kategoria: