Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Podczas dzisiejszej sesji (środa, 30 sierpnia) radni gminy Kamienna Góra zapoznani zostali z wykonaniem budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku.

informacja Kamienna Góra

Przyjęty budżet zakładał 38,2 mln zł dochodów i 41,9 mln zł wydatków. Po zmianach, na koniec czerwca, budżet zakładał 39,2 mln zł dochodów i 44,4 mln zł wydatków.

W pierwszym półroczu wykonano 52% dochodów, 20,4 mln zł. Najniżej wykonane zostały dochody ze sprzedaży mienia, zaledwie w 8,9%. Plan zakładał 400 tys. zł w całym roku, wykonanie to 35 tys. zł. Wskaźnik ten poprawił się w sierpniu po sprzedaży mienia za ok. 200 tys. zł.

Wydatki wykonane zostały w 37,2%, 16,5 mln zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 50,3%, inwestycyjne w zaledwie 0,8%. Niskie wykonanie inwestycji w pierwszym półroczu wynika z rozliczania prac w drugim półroczu. W tym roku to dodatkowo wynik opóźnień w przyznawaniu dotacji oraz problemów ze znalezieniem wykonawców. Te dwa czynniki powodują, że inwestycje przesuwają się w czasie.

Kategoria: