Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Do zwalczania pożarów w ich początkowym stadium (likwidacja pożaru w zarodku) służy przenośny sprzęt gaśniczy określany jako: Podręczny Sprzęt Gaśniczy.

Sprzęt ten cechuje się stosunkowo dużą prostotą obsługi i konstrukcji oraz dużą niezawodnością w działaniu. Podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z Polską Normą powinien być właściwie oznakowywany i rozmieszczany w obiektach, do ochrony których jest przeznaczony.

Konstrukcja tego sprzętu, jego ciężar oraz sposób posługiwania się umożliwia jego zastosowanie przez osoby nieposiadające przeszkolenia specjalistycznego. Poznanie tego sprzętu oraz nabycie umiejętności prawidłowego użycia go jest naszą powinnością. Sposób oraz zakres użycia określany jest na etykietach tego sprzętu.

Zgodnie z wymaganiami, obiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Ilość i rodzaj sprzętu zależy m.in. od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, obciążenia ogniowego jak i od powierzchni zabezpieczanej.

W samochodzie osobowym powinna być gaśnica o zawartości środka gaśniczego minimum 1 dm3. Właściwe oznakowanie podręcznego sprzętu gaśniczego polega na malowaniu go na określony (prawie zawsze czerwony kolor) oraz zaopatrywaniu w odpowiednie nalepki z instrukcją obsługi i przeznaczenia danego sprzętu gaśniczego, z pisemnym i rysunkowym opisem.

img src="/images/poradniki/sprzet/sp2.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp3.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp4.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp5.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp6.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp7.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp8.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp9.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp10.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp11.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp12.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp13.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp14.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp15.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp16.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp17.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp18.png" alt="" /> img src="/images/poradniki/sprzet/sp19.png" alt="" />

Kategoria: