Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Urząd Gminy Kamienna Góra wybrał ofertę przedsiębiorcy z Kamiennej Góry na budowę wielofunkcyjnego boiska w Pisarzowicach. 

 W przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice (zadanie A - boisko w Pisarzowicach)” wpłynęła jedna oferta.  Mimo, że oferta firmy była droższa niż przeznaczone na to zadanie kwota (czytaj więcej) Urząd Gminy zdecydował się zakończyć pozytywnie postępowanie. 

Na zadanie B - boisko w Olszynach też wpłynęła jedna oferta od tego samego oferenta. W tym przypadku jednak urząd postanowił unieważnić postępowanie zaznaczając że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kategoria: