Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Wczoraj (24 lipca br.) w gabinecie Wójta Gminy - Patryka Strausa odbyło się oficjalne podpisanie umów o roboty budowlane polegajace na kompleksowej termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Szarocinie i Ptaszkowie oraz budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Pisarzowicach. Wszystkie te inwestycje realizowane są w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użteczności publicznej gminy Kamienna Góra", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - działanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wykonawcą inwestycji będzie konsrocjum firm w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STEMAR s.c z siedzibą w Świebodzicach oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AD-BUD z siedzibą w Dębrzniku. 

Projekt będzie realizowany w systemie "zaprojektuj i wybuduj" co oznacza, że do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych, jak również wykonanie tych robót. W ramach robót planuje się: wykonanie izolacji termicznej budynków (dachów i elewacji) wraz z wymianą pokrycia dachowego, częściową wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę istniejących kotłów węglowych na pompy ciepła wykorzystujące energię odnawialną, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania.

Wartość zawartych wczoraj umów to kwota 3.562.000 PLN brutto, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 na poziomie 60% wartości robót. Oznacza to, że jest to jeden z największych projektów realizowanych przez gminę Kamienna Góra w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną oszczędności w zużyciu energii cieplnej, a dzięki instalacji systemów ogrzewania wykorzystujących OZE znaczącej redukcji ulegnie emisja gazów cieplarnianych, pyłów i innych substancji, będąca nieodłączną cechą obecnie stosowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (głównie węgiel kamienny). Zmniejszy się również emisja szkodliwych substancji o 342 tony równoważnika CO2.

informacja za FB Gminy Kamienna Góra

Kategoria: