Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Regulamin Strażackiej Zabawy na Turniejach, Festynach i Piknikach. 

Opracowanie regulaminu: Zdzisław Cebula

1. Cel organizacji
Umożliwienie zabawy ze sprzętem stosowanym w zawodach CTiF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów (fr. Comité Technique International de Prévention du Feu)) Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

2. Sposób doboru drużyn
Drużyna składa się z 3 (trzech) – tata, mama i dziecko

3. Skład drużyny
a) Tata – obsługa hydronetki
b) Mama – obsługa prądownicy w celu nalania wody do nalewaka
c) Dziecko – wzrokowe naprowadzanie strumienia wody do otworu nalewaka

4. Sprzęt stosowany do zabawy
a) Nalewak
b) Hydronetka wąż Ø25 3 metry
c) Prądownica Ø 25
d) 2 podesty 
e) 3 kręgle/woreczki

5. Plac zabawy
a) Miejsce odbywania się turnieju lub festynu 

6. Opis i rozstawienie sprzętu

 zabawa strazacka

7. Przebieg zabawy
Na komendę „Gotów” drużyna się przygotowuje. 
Na komendę „Start” połączonej z gwizdkiem zawodnik nr 1 („tata”) chwyta kręgiel z Podestu nr 1 i biegnie do Podestu nr 2. Zostawia kręgla i wraca do zawodnika nr 2 („mama”) klepiąc go w rękę i zajmuje miejsce przy Hydronetce. 
Zawodnik nr 2 („mama”) bierze kręgiel z Podestu nr 1 i biegnie z nim do Podestu nr 2 gdzie go zostawia. Wracając klepie w rękę zawodnika nr 3 („dziecko”) i biorąc prądowniczkę, zajmuje miejsce na Stanowisku Nalewania.
Zawodnik nr 3 („dziecko”) biegnie z kręglem z Podestu nr 1 do Podestu nr 3. Wracając klepie Zawodnika nr 1 („tata”) i zajmuje miejsce przy Zawodniku nr 2 koordynując słownie strumień nalewania. 
Zawodnik nr 1 po klepnięciu przez Zawodnika nr 3 zaczyna pompować wodę do momentu nalania wody do Nalewaka (sygnał dźwiękowy). 
Uwaga! Kolejność zajmowania miejsc jest dowolna. 

8. Ocena
Po komendzie START sędzia włącza stoper jednocześnie czuwając nad przebiegiem zabawy. Po zakończeniu zatrzymuje czas. Wygrywa drużyna, która najszybciej wykona zadanie. 

 

Regulamin do pobrania w formacie PDF - kliknij

Film prezentujący zabawę:

Kategoria: