Pełny artykuł na blogu strefa998

Okres wakacji jest czasem, kiedy poza zwiększoną ilością pożarów strażacy częściej podejmują interwencje związane z usuwaniem wiatrołomów. Od lat strażacy wykonują te czynności. Niejednokrotnie ratownicy po służbie (poza zdarzeniami) mają do czynienia z pilarką łańcuchową również w pracach przydomowych lub w lesie, zatem temat samej techniki ciecia pomijam.

(...)

Instrukcja obsługi najpopularniejszej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pilarki Sthil MS251 mówi, że: „Odzież powinna być dopasowana do sylwetki i posiadać warstwę ochronną zabezpieczającą przez przecięciem” PN-EN381 - Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych.

Ubranie specjalne spełniające normę PN-EN469 na poziomy X2 powinno być odporne na rozdarcie siłą zaledwie 25N! Nie spełnia to wymagań normy PN-EN 381! Ubrania dedykowane do pracy z pilarką łańcuchową posiadają warstwę, której przedarcie będzie uwalniało luźne, wytrzymałe włókna, które pociągnięte przez zęby łańcucha zablokują sprzęgło i błyskawicznie unieruchomią pilarkę.

 

(...)

Pełny artykuł na blogu strefa998