Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Jeden oferent zgłosił się w przetargu na budowę wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice ( zadanie A - boisko w Pisarzowicach).

Gmina na ten cel chce przeznaczyć 196 000 zł. Oferent, DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa ze Świdnicy, zaproponował kwotę 285 000 zł udzielając gwarancji w 72 miesiącach. 

Kategoria: