Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Tylko jeden oferent zgłosił się do przetargu na termomodernizację Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Pisarzowicach. 

Jednocześnie Urząd Gminy poinformował, że na zadanie zamierza przeznaczyć 1 060 0000 zł, czyli o  10 tysięcy więcej niż wartość złożonej oferty. 

Kategoria: