INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 10
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie dopływów środkowej Odry 
Ważność: od 2017-05-30 12:00:00 do 2017-05-31 08:00:00
Przebieg: Na obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, prognozowane są szybkie i krótkotrwałe wzrosty stanów wody. Szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich wzrosty mogą być gwałtowne, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-05-30 11:44:00
Synoptyk: Kamila Głowinkowska