Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o akcji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pt. „Chroń owady zapylające”. Celem przedsięwzięcia jest informowanie o prawidłowych sposobach stosowania środków ochrony roślin tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla owadów zapylających.

Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Aplikując środki ochrony roślin należy w szczególności:

stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;

dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;

zachowywać minimalne odległości od pasiek;

przestrzegać okresów prewencji;

nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

 

Sankcje karne:
Stosowanie środków ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny.

Upadki pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kategoria: